Publiek gebouw

In openbare gebouwen waar veel volk over de vloer komt (zoals overheidsgebouwen, musea, ziekenhuizen, scholen, …) moet het EPC op een zichtbare plaats hangen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is een document wat de energetische kwaliteit van het gebouw uitdrukt aan de hand van een kengetal. Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van één jaar. Op het certificaat wordt de energieprestatie van het gebouw vergeleken met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen.
Daarnaast worden ook energiebesparende adviezen vermeld.

De prijs voor het opmaken van een EPC voor publieke gebouwen is sterk afhankelijk van het gebouw zelf: de grootte, de complexiteit, enz.
Een gratis prijsofferte kan u aanvragen via het contactformulier.