Bouw-verbouwen

Bij een (nieuw) bouwproject, afbraak- of renovatiewerk worden eventueel aanpalende gebouwen en omgeving (percelen, openbare wegenis, beplanting) beschreven.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u of uw buren werken laten uitvoeren (renovatie) of bouwen tegen, of juist naast een bestaande woning.

Ook bij renovatie: restauratie-, decoratie- of schilderwerken wordt het gebouw, met eventuele inboedel beschreven.

De beschrijvingen zijn geïllustreerd met voldoende foto’s.

Na afwerking wordt een staat van vergelijking opgemaakt.
Hierbij wordt nagegaan of er schade ontstaan is tijdens de werken, of dat de al aanwezige schade vergroot is.