Stookolietank

Keuring stookolietank

Een keuring van een stookolietank is wettelijk verplicht vóór indienststelling. Ook bij verkoop van een woning is het ten stelligste aangeraden een keuring te laten uitvoeren.

Hoe vaak een keuring dient te gebeuren is afhankelijk van het volume van de tank, de plaatsing ervan (boven- of ondergronds) en de ligging (binnen of buiten waterwinningsgebieden en beschermingszones).

Tijdens de keuring moeten volgende zaken minimaal aanwezig zijn: de leidingen,  de overvulbeveiliging, het reservoir, een lekdetectiesysteem (of inkuiping voor een bovengrondse tank).

Elke goedgekeurde stookolietank beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat.

Meer informatie kan u vinden op Vlaanderen.be

Een keuring kan u aanvragen via ons contactformulier.